تصاویر | قدیمی‌ترین پیست اسکی لبنان

کشور اروپایی که ۱۰۰میلیون یورو در سال با ایران تجارت می‌کند
در گزارش زیر تصاویری از قدیمی‌ترین پیست اسکی کشور لبنان که در ارتفاعات «مزار کفردبیان» قرار دارد را مشاهده می‌کنید.

کشور اروپایی که ۱۰۰میلیون یورو در سال با ایران تجارت می‌کند