مشخصات فنی ۸۰ فروند هواپیمای بوئینگ که قرارداد خریدشان امضا شد

کشورهای تولید کننده نفت که از توافق بهره می‌برند
فرهاد پرورش مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از امضای قرارداد خرید 80 فروند هواپیمای مسافربری از شرکت بوئینگ خبر داده است. این هواپیماهای جدید اما چه مشخصات فنی دارند؟

کشورهای تولید کننده نفت که از توافق بهره می‌برند