۲ نوجوان همدانی به دلیل انفجار مواد محترقه به شدت مجروح شدند

کشف دو قبضه اسلحه قاچاق توسط محیط بانان طارم
مدیر بیمارستان بعثت همدان گفت: دو جوان 17 و 19 ساله همدانی در حین آماده کردن مواد محترقه و انفجار مواد دچار سوختگی شدید شدند.

کشف دو قبضه اسلحه قاچاق توسط محیط بانان طارم