لزوم اجرای بی آر تی در کرج با رعایت زیرساخت های توسعه شهری

کسب مقام دوم و سومی برای تیم سازه های ماکارونی سماء زنجان
عضو کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر کرج بر لزوم اجرای بی آر تی در کلانشهر کرج تاکید کرد و گفت: باید زیرساخت های توسعه شهری برای تحقق این پروژه ایجاد شود.

کسب مقام دوم و سومی برای تیم سازه های ماکارونی سماء زنجان