ثبت احوال بیشترین بهره‌گیری را از فناوری‌‌های جدید دارد

کسب عنوان واحد برتر توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان روحانی در دانشگاه علوم پزشکی بابل
مدیرکل ثبت احوال هرمزگان گفت: سازمان ثبت احوال کشور از جمله ارگان‌هایی محسوب می‌ شود که بیشترین بهره‌گیری از فناوری‌های جدید را دارد.

کسب عنوان واحد برتر توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان روحانی در دانشگاه علوم پزشکی بابل