فهرست کالاهای یارانه‌ای اعلام شد

کدام شهر پایتخت کتابخوان‌ها می‌شود؟
تسنیم نوشت:لیست کالاهای یارانه‌ای اعم از داروها، کالاهای اساسی، نهاده‌های کشاورزی و حاملهای انرژی از سوی هیئت دولت اعلام شد.

کدام شهر پایتخت کتابخوان‌ها می‌شود؟