حضور معاون اول رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه در اردبیل

کاهش دما تا بیست درجه زیر صفر در آذربایجان شرقی
معاون اول رئیس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه علی رغم شرایط نامناسب جوی و بارش برف در استان اردبیل حضور یافت.

کاهش دما تا بیست درجه زیر صفر در آذربایجان شرقی