از انتظامی و نصیریان تا شکیبایی و مشایخی/ «خوشه چین» بزرگان را دور هم جمع کرد

کارگردان ایرانی در فیلم مستندساز ایتالیایی
ایسنا نوشت: نقاشی‌های نادر بیات در نمایشگاهی با عنوان «خوشه‌چین» به نمایش گذاشته می‌شود.

کارگردان ایرانی در فیلم مستندساز ایتالیایی