انتقال جسد کوهنورد 60 ساله از ارتفاعات سفیدکوه خرم اباد

کارشناس فرانسوی: خاک ارومیه حاصلخیزتر از اروپا است
جسد کوهنورد 60ساله از ارتفاعات سفیدکوه خرم اباد به پایین انتقال داده شد

کارشناس فرانسوی: خاک ارومیه حاصلخیزتر از اروپا است