ایام نوروز و ویژه برنامه‌های شبکه افق

چگونه ۵۰۰ سال زمان صرف حل مشکلات نکنیم
شبکه افق مجموعه‌ای از فیلم‌های سینمایی، برنامه‌های ترکیبی و زنده و مستند را برای پخش در ایام نوروز در نظر گرفته است.

چگونه ۵۰۰ سال زمان صرف حل مشکلات نکنیم