بازیگوشی سه کودک و سقوط داربست در یک هیات در بندرعباس

چرا ارج و آزمایش را زنده نمی‌کنیم؟
ایرنا نوشت: بر اثر سانحه سقوط داربست در یک هیات عزاداری در بندرعباس، سه نفر مجروح و روانه بیمارستان شدند.

چرا ارج و آزمایش را زنده نمی‌کنیم؟