پوتین اینطوری به ترامپ کمک کرد!

چراغ های ضابطه خاموشند/ ای کاش نماینده شهرم پیگیر مطالبات همشریانم می شد
در حاشیه گزارش سازمان اطلاعات امریکا مبنی بر کمک پوتین به ترامپ در انتخابات، سایت کگل این کارتون را منتشر کرد.

چراغ های ضابطه خاموشند/ ای کاش نماینده شهرم پیگیر مطالبات همشریانم می شد