یک دورهمی برای نقد داستان

پیغام بازیکن عراقی برای پرسپولیسی‌ها
چهاردهمین جلسه نقد و بررسی چهارشنبه‌های کتاب نشرچشمه این هفته به تازه‌ترین اثر سپیده سیاوشی، عمارت نیمه‌شب، با حضور علی شروقی و احمد ابوالفتحی اختصاص یافت.

پیغام بازیکن عراقی برای پرسپولیسی‌ها