انتقاد مدافع پرسپولیس از لغو بازی با پدیده

پیشنهاد جالب یک امام جمعه: کنسرت‌ها تک جنسیتی برگزار شود
بازیکن ملی‌پوش پرسپولیس از لغو بازی برابر پدیده مشهد انتقاد کرد.

پیشنهاد جالب یک امام جمعه: کنسرت‌ها تک جنسیتی برگزار شود