هواداران پرسپولیس چقدر پول به حساب باشگاه واریز کرده‌اند؟

پیام کاندیداتوری انتحاری احمدی‌نژاد/ نافرمانی مقابل رهبری؟
رقم کمک هواداران پرسپولیس به این باشگاه مشخص شد.

پیام کاندیداتوری انتحاری احمدی‌نژاد/ نافرمانی مقابل رهبری؟