اردوغان: برخی به کشور خیانت می‌کنند

پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی درگذشت شاعر فرزانه و شیرین‌سخن آقای حاج علی آقا باقرزاده
ایسنا نوشت: رئیس جمهور ترکیه گفت که برخی هنوز خواستار همکاری با صندوق بین‌المللی پول و پرداخت بدهی‌ها از این طریق هستند. این افراد به کشور خیانت می‌کنند.

پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی درگذشت شاعر فرزانه و شیرین‌سخن آقای حاج علی آقا باقرزاده