دریادار سیاری: ارتش ایران میزبان سمپوزیوم نیروهای دریایی اقیانوس هند خواهد بود

پوتین اینطوری به ترامپ کمک کرد!
ایسنا نوشت:فرمانده نیروی دریایی ارتش از میزبانی سمپوزیوم نیروهای دریایی اقیانوس هند توسط ارتش ایران در سال ۲۰۱۸ خبر داد.

پوتین اینطوری به ترامپ کمک کرد!