رئیس اداره تبلیغات اسلامی شاهرود:55 مسجد شاهرود میزبان معتکفان خواهند بود

پنج میلیون گردشگر از جاذبه‌های گردشگری اصفهان بازدید کردند
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شاهرود با اشاره به انجام ثبت نام معتکفان در 55 مسجد شهرستان، گفت: از این تعداد 28 مسجد شهری و 27 مسجد روستایی هستند.

پنج میلیون گردشگر از جاذبه‌های گردشگری اصفهان بازدید کردند