ترامپ نمی‎تواند مانع بازگشت شرکت‎های بزرگ نفتی به ایران شود

پرچم‌دار ۲۰۱۷ اچ تی سی ۸ گیگ رم و ۲۵۶ گیگ حافظه دارد
ایسنا نوشت:شرکت‎های بزرگ نفتی با وجود رجزخوانی رئیس جمهور منتخب آمریکا، روند تدریجی بازگشت به ایران را پی می‎گیرند.

پرچم‌دار ۲۰۱۷ اچ تی سی ۸ گیگ رم و ۲۵۶ گیگ حافظه دارد