مسدود شدن محور کوثر_خلخال به منظور ایمن سازی تراشه های سنگی

پروژه بیمارستان پارس آباد بابیش از 90 درصد پیشرفت فیزیکی در حال تکمیل و بهره برداری است
به منظور ایمن‌سازی تراشه‌های سنگی از کیلومتر چهار به طول یک کیلومتر محور کوثر – خلخال از ۱۶ فروردین ماه تا اطلاع ثانوی مسدود می‌شود.

پروژه بیمارستان پارس آباد بابیش از 90 درصد پیشرفت فیزیکی در حال تکمیل و بهره برداری است