اینفوگرافیک | سبقت درآمدهای مالیاتی از فروش نفت در دولت یازدهم

پرهیزی مهم برای حجاج ایرانی
در اینفوگرافیک زیر سبقت درآمدهای مالیاتی از فروش نفت در دولت یازدهم را می‌بینید.

پرهیزی مهم برای حجاج ایرانی