کوچکی‌نژاد: لایحه مقابله با حیوان‌آزاری هر چه سریع‌تر به مجلس ارائه شود

پذیرفته‌شدگان بخش رقابتی جشنواره نوای خرم اعلام شدند
نایب رئیس فراکسیون محیط زیست وتوسعه پایدار مجلس بر لزوم ارائه سریع تر لایحه مقابله با حیوان آزاری به مجلس،تاکید کرد.

پذیرفته‌شدگان بخش رقابتی جشنواره نوای خرم اعلام شدند