فیلم | آواربرداری غلط پلاسکو باعث شد هیچ‌کس زنده از زیرآوار خارج نشود؟

پای روس‌ها سرانجام به راه‌آهن ایران باز شد
آواربرداری پلاسکو درحالی در مراحل آخر خودش قرار دارد که امیدها برای کشف زنده مفقودان از بین رفته است. البته از روز نخست مدیران شهری حاضر در منطقه ناامید بودند، این فیلم به این سوال پاسخ می‌دهد که آیا مدیریت بحران پلاسکو و آواربرداری غلط، اندک امیدها و زمان طلایی برای رسیدن به انسان زنده در ویرانه پلاسکو را از بین برده است؟

پای روس‌ها سرانجام به راه‌آهن ایران باز شد