مترجم جدید کارلوس کی‌روش کیست؟/بهروز زنجانی معروف به بوروس!

پایان سفر آسیایی پادشاه سعودی
با برکناری آرین قاسمی، فرد جدیدی مترجم سرمربی تیم‌ملی شده است.

پایان سفر آسیایی پادشاه سعودی