در شورای شهر تهران پیشنهاد شد؛ لغو مجوز برج باغ‌ها

پاسخ به منتقدان کنسرت «جنجال دو دیوانه»/ موسیقی، زبان مشترک فارس‌ها و آذری‌ها
تسنیم نوشت: رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران گفت: به سبب حفظ و صیانت از باغات شهر تهران پیشنهاد داریم مجوز فعلی برج باغ‌ها لغو شود.

پاسخ به منتقدان کنسرت «جنجال دو دیوانه»/ موسیقی، زبان مشترک فارس‌ها و آذری‌ها