مدارسی که ۱۰ بهمن ۹۵ تعطیل هستند

َشوک نیمه‌شبانه سیمای خوزستان به فوتبال‌دوستان/یک ملی‌پوش اسبق را کشتند و بعد تکذیب کردند
برای دومین روز پیاپی، مدارس چند استان ایران به دلیل برف و یخ‌بندان، فردا ۱۰ بهمن ۹۵ تعطیل هستند؛

َشوک نیمه‌شبانه سیمای خوزستان به فوتبال‌دوستان/یک ملی‌پوش اسبق را کشتند و بعد تکذیب کردند