هدایت مدبرانه و حمایت مردم دستاوردهای دولت را رقم زده است

وقف در تمام مذاهب اسلامی به رسمیت شناخته شده،بخشی از موقوفات به رسانه هاتعلق گیرد
محمود واعظی مراسم افتتاح سومین نمایشگاه پژوهش و فناوری استان البرز گفت : دستاوردهای سیاست خارجی دولت به واسطه هدایت‌های مدبرانه رهبر و حمایت‌های قاطع مردم از دولت محقق شده و نمی‌توان گفت که دولت به تنهایی کار را جلو برده است.

وقف در تمام مذاهب اسلامی به رسمیت شناخته شده،بخشی از موقوفات به رسانه هاتعلق گیرد