اینفوگرافیک | میانگین سن ازدواج در ایران و جهان

وعده‌های شغلی ترامپ یخ زد
در اینفوگرافیک زیر میانگین سن ازدواج در ایران و جهان را می‌بینید.

وعده‌های شغلی ترامپ یخ زد