می دانستید پیاده‌روی با پای برهنه روی چمن چقدر فایده دارد؟

وزیر ارشاد دولت دهم : وقایع ۸۸ برنامه فردی و شخصی نبود
ایسنا به نقل از زی نیوز نوشت: پزشکان دریافتند پیاده‌روی با پای برهنه بر روی چمن فواید بسیاری برای سلامت دارد.

وزیر ارشاد دولت دهم : وقایع ۸۸ برنامه فردی و شخصی نبود