فیلم | لحظه چپ کردن خودرو در اتوبان به خاطر لجبازی ۲ راننده

وزارت نفت به دنبال اعدام بابک زنجانی نیست
لحظه چپ کردن خودرو در اتوبان به خاطر لجبازی ۲ راننده را در ویدئوی زیر ببینید.

وزارت نفت به دنبال اعدام بابک زنجانی نیست