ماجرای برخورد رهبر انقلاب با یکی از شخصیت‌های اهل سنت که نقدهای تندی به جمهوری اسلامی داشت

ورود داعش به شهر تدمر سوریه
کانال تلگرامی پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری نمونه‌ای از رفتار وحدت‌بخش رهبر انقلاب با یکی از شخصیت‌های اهل سنت دیگر کشورها را به نقل از دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی منتشر کرده است.

ورود داعش به شهر تدمر سوریه