اظهارات رئیس‌جمهور تایوان درباره تماس ترامپ

واکنش وزارت خارجه به ادعاهای ضد ایرانی جدید عربستان
مهر نوشت: رئیس جمهوری تایوان با تاکید بر اینکه تماس تلفنی با ترامپ به معنای تغییر در سیاست آمریکا نیست، تماس تلفنی انجام شده میان دو طرف را تنها نشانه ادب و تبریک دانست.

واکنش وزارت خارجه به ادعاهای ضد ایرانی جدید عربستان