پدیده خواستار تعویق بازی با استقلال شد

واکنش علم‌الهدی به مصوبه سنای آمریکا: نسبت به رهبری ناجوانمردی می‌کنند
باشگاه پدیده مشهد از سازمان لیگ درخواست کرد که تاریخ مسابقه با استقلال عوض شود.

واکنش علم‌الهدی به مصوبه سنای آمریکا: نسبت به رهبری ناجوانمردی می‌کنند