شهرک صنعتی اشتهارد،میزبان ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان البرز

واکنش سخنگوی سپاه به رای ممتنع آمریکا علیه اسرائیل در شورای امنیت
هشتاد و سومین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان البرز به میزبانی شرکت شهرک های صنعتی استان البرز در شهرک صنعتی اشتهارد برگزار شد.

واکنش سخنگوی سپاه به رای ممتنع آمریکا علیه اسرائیل در شورای امنیت