فیلم | بازگشت خودروسازان ایرانی به ارمنستان | رقابت با خودروهای ژاپنی؟!

واکنش زاکانی به خبر کاندیداتوری‌اش در انتخابات ریاست جمهوری۹۶
صدا و سیما گزارشی درباره بازگشت خودروسازان ایرانی به ارمنستان پخش کرده است که در بخشی از این گزارش به قدرت رقابت خودروهای ایرانی با ژاپنی اشاره شده است.

واکنش زاکانی به خبر کاندیداتوری‌اش در انتخابات ریاست جمهوری۹۶