پیش‌بینی مشاور عالی رهبر انقلاب: در همین قرن شاهد برقراری حکومت اسلامی به مرکزیت ایران خواهیم بود

واکنش توییتری معاون روحانی به تلاش برای بازداشت شبانه نماینده تهران؛ این تذهبون…
مهر نوشت: مشاور عالی مقام رهبر انقلاب با بیان اینکه روند افول آمریکا از نظر سیاسی و نظامی آغاز شده است، یادآور شد: در همین قرن حاضر شاهد برقراری حکومت اسلامی به مرکزیت ایران خواهیم بود.

واکنش توییتری معاون روحانی به تلاش برای بازداشت شبانه نماینده تهران؛ این تذهبون…