«گردش جام» به بازار موسیقی آمد

واکنش ترامپ به حادثه تیراندازی تگزاس/ عکس
آلبوم موسیقی «گردش جام»، با نوازندگی میروحید رادفر و میرتوحید رادفر منتشر شد.

واکنش ترامپ به حادثه تیراندازی تگزاس/ عکس