مصباحی‌مقدم: دست اصولگراها برای معرفی کاندیدا پُر است

واکنش به ادعای تخلف دولت در هدفمندی یارانه­‌ها
سخنگوی جامعه روحانیت مبارز تهران می‌گوید: اردوگاه اصولگرایان خیلی خوب تا اینجا عمل کرده است که خاطر جمعی از پیروزی در اردوگاه اصلاح‌طلبان وجود دارد.

واکنش به ادعای تخلف دولت در هدفمندی یارانه­‌ها