تکذیب خبر کاهش دقت فناوری تشخیص چهره در آیفون ایکس

واکنش آیت‌الله بیات زنجانی به لغو عضویت نماینده زرتشتی /حضور اقلیت‌ها مشکل فقهی و قانونی ندارد
اپل زیرآب زنی بلومبرگ درباره فناوری تشخیص چهره در آیفون ایکس را به شدت تکذیب کرد.

واکنش آیت‌الله بیات زنجانی به لغو عضویت نماینده زرتشتی /حضور اقلیت‌ها مشکل فقهی و قانونی ندارد