جزییات جدید طرح کنگره در رابطه با برجام

واکنش‌های جهانی به سخنرانی ترامپ
ایسنا نوشت: واشنگتن فری بیکن جزییات جدیدی را از طرح کنگره در رابطه با برجام که می‌گوید اگر ایران با محدودیت‌های جدید در مورد برنامه موشکی خود توافق نکند، تحریم‌های اقتصادی بازگردانده می‌شود را ارائه کرده است.

واکنش‌های جهانی به سخنرانی ترامپ