انفجار در مقر «حزب دموکراتیک خلق ها» در استانبول

هیچ تصمیم مشخصی برای خروج پراید و پژو از خط تولید گرفته نشده است
مهر نوشت: منابع خبری از وقوع انفجار در مقر «حزب دموکراتیک خلق ها» در استانبول خبر دادند.

هیچ تصمیم مشخصی برای خروج پراید و پژو از خط تولید گرفته نشده است