پلدختر مقام سوم مسابقات کشتی فرنگی نوجوانان لرستان را کسب کرد

هوای تهران یکشنبه هم آلوده است اما نه در حد تعطیلی مدارس
رییس اداره ورزش و جوانان پلدختر گفت: پلدختر مقام سوم مسابقات کشتی فرنگی نوجوانان استان لرستان را کسب کرد

هوای تهران یکشنبه هم آلوده است اما نه در حد تعطیلی مدارس