سنت‌گرایی ایرانی با سنت‌شکنی اروپایی در یک نمایشگاه

همسر زنده یاد هادی نوروزی:مرگ را پیش چشمانمان دیدیم
نمایشگاه نقاشی «اتحاد تضادها» با آثار روشنک بابایی جمعه 10 دی در نگارخانه هنر ایران گشایش می‌یابد.

همسر زنده یاد هادی نوروزی:مرگ را پیش چشمانمان دیدیم