بررسی پخش تیزرهای سینمایی از ماهواره با حضور رییس سازمان سینمایی

همایشی برای اختلاف در انتقال مالکیت اتومبیل/ حقوقدانان: سند خودرو، رسمی است و پلیس نباید صادر کند
جلسه‌ای برای بررسی و تصمیم‌گیری درباره ابعاد پخش تیزرهای تبلیغاتی فیلم‌های سینمایی با حضور حمعی از مدیران سینمایی تشکیل شد.

همایشی برای اختلاف در انتقال مالکیت اتومبیل/ حقوقدانان: سند خودرو، رسمی است و پلیس نباید صادر کند