رمضان زاده: نیازمند آشتی ملی هستیم/ اعتماد مردم و حاکمیت به هم باید افزایش یابد

هشدار دوباره راهداری: احتمال سقوط دوباره بهمن در محور هراز بالاست
ایسنا نوشت: سخنگوی دولت اصلاحات با اشاره به اینکه آینده ایران در گرو آشتی ملی است، گفت: برای برون رفت از سختی های پیش روی کشور ما نیازمند شرایطی هستیم که در آن از یک اصل به نام وفاق پیروی کنیم و به آشتی ملی برسیم.

هشدار دوباره راهداری: احتمال سقوط دوباره بهمن در محور هراز بالاست