برگزاری جلسه ستاد پیشگیری وقوع جرم ماهنشان

هشدار جهانی درباره احتمال انقراض یوزپلنگ‌ها/ایران تنها ۵۰ یوزپلنگ دارد
جلسه ستاد پیشگیری وقوع جرم شهرستان با موضوع بررسی آخرین وضعیت پرونده های چرای دام در مناطق شهرستان ماهنشان در محل دادگستری شهرستان ماهنشان برگزار شد.

هشدار جهانی درباره احتمال انقراض یوزپلنگ‌ها/ایران تنها ۵۰ یوزپلنگ دارد