عدم توجه به جلو مرگ موتورسوار را رقم زد

هدفمندسازی فعالیت های رسانه ای ضروت امروز پلیس است
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان از برخورد یک دستگاه موتورسیکلت با یک اتوبوس و فوت راکب موتور سوار خبر داد.

هدفمندسازی فعالیت های رسانه ای ضروت امروز پلیس است