سردار اشتری: میزان جرایم کارکنان ناجا کم شده است

هجوم انواع بدافزار از طریق گیف‌های تبلیغاتی روی وب
فرمانده نیروی انتظامی با تأکید بر لزوم تمرکز در حوزه امنیت اخلاقی – اجتماعی با اتخاذ رویکرد نظام مند و روش های مناسب گفت: بر موضوعات امنیت اخلاقی – اجتماعی چون برخورد با بدحجابی و … با اتخاذ روش های مناسب و رویکردهای نظام مند تمرکز داریم.

هجوم انواع بدافزار از طریق گیف‌های تبلیغاتی روی وب