آمادگی فرودگاه‌های تبریز و شیراز برای حضور در رنکینگ جهانی

نیاز به اهدای خون روزی از بین می‌رود؟/گام بزرگ برای تولید انبوه گلبول قرمز
مشاور مدیرعامل و مدیر پروژه نظارت بر کیفیت خدمات فرودگاهی خبر داد: هدف نهایی ما قرار دادن همه فرودگاه‌های بین‌المللی و بزرگ ایران در رنکینگ جهانی است که اکنون فرودگاه‌های تبریز و شیراز پس از فرودگاه بین‌المللی مهرآباد آمادگی حضور در این رنکینگ را دارند.

نیاز به اهدای خون روزی از بین می‌رود؟/گام بزرگ برای تولید انبوه گلبول قرمز