اجرای طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل بار درون‌شهری با تسهیلات ویژه شهرداری مشهد

نوبخت: مسئولان در پایان سال ۹۵ با قطار به همدان خواهند آمد
مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه شهرداری مشهد از اجرای طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل بار درون شهری خبر داد.

نوبخت: مسئولان در پایان سال ۹۵ با قطار به همدان خواهند آمد